Go to content | Go to navigation

Πρόσκληση ενδιαφέροντος 10/06/2013

Χανιά, 10/06/2013

 

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης με έδρα τα Χανιά, για τις ανάγκες του στo πλαίσιο του Έργου –Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» με τίτλο «Διαχείριση Ύδατος για μία Πόλη με Έξυπνο, Αυτόνομο και Χαμηλού-κόστους Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων» (συντ. τίτλου: AquaNet, κωδικός έργου: 11ΣΥΝ_6_925) μεταξύ αφενός, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Διαχειριστικής Αρχής και αφετέρου του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (ΕΠΙ) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (Δικαιούχος Φορέας, Συντονιστής),

 

ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχοληση  έξι (6) ατόμων με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως:

 

 

Θέση 1: Απασχόληση πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου.

Διάρκεια απασχόλησης: 1.7.2013-31.12.2013

Συνολικό ποσό: 8799.96 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων – ΕΠΙΤΣ, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Τυπικά Προσόντα:

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Επιθυμητά προσόντα:

Η ύπαρξη εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο.

Αντικείμενο:

Συνδρομή στην προετοιμασία των τεχνικών αναφορών προόδου του έργου για την Ε/Ε 1 “Διαχείριση του έργου και πνευματικής ιδιοκτησίας”, καθώς και παροχή ερευνητικού έργου για τις Ε/Ε 5 “Ευφυής επεξεργασία δεδομένων εντός δικτύου”, Ε/Ε 6 “Επεξεργασία δεδομένων εκτός δικτύου” και Ε/Ε 7 “Πιλοτική πλατφόρμα δοκιμών”.

Παραδοτέα:

Συνδρομή στην προετοιμασία τεχνικής αναφοράς προόδου του έργου για την Ε/Ε 1, καθώς και την ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων ευφυούς επεξεργασίας δεδομένων εντός και εκτός δικτύου για τις Ε/Ε 5 και Ε/Ε 6, αντίστοιχα, με παραδοτέα την αναφορά και τον πηγαίο κώδικα για τους αλγορίθμους που θα αναπτυχθούν και υλοποιηθούν, καθώς και αναφορά για το έργο που θα παρασχεθεί. Το έργο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των εξής Παραδοτέων:

–          Π1.1: Αρχική αναφορά προόδου

–          Π1.2: Ενδιάμεση αναφορά προόδου

–          Π1.4: Τελική αναφορά προόδου

–          Π5.1: Ιστοσελίδα

–          Π5.2: Αναφορά

–          Π5.3: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

–          Π6.1: Αποτύπωση προδιαγραφών διαχείρισης νερού

–          Π6.2: Υλικό στην ιστοσελίδα του έργου

–          Π6.3: Βελτιστοποιημένοι αλγόριθμοι  διαχείρισης νερού

–          Π6.6: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

 

Το ΕΠΙΤΣ υπό την προϋπόθεση επιτυχούς συνεισφοράς στην υλοποίηση των ως άνω αναφερόμενων παραδοτέων θα ανανεώσει τη σύμβαση του επιλεγέντος αναδόχου αντί συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος ποσού 26399.88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για τη χρονική περίοδο από τη λήξη της αρχικής σύμβασης έως 30.06.2015 (λήξη του έργου) με αντικείμενο την εκτέλεση των εξής παραδοτέων:

 

Παραδοτέα:

Συνεισφορά στα εξής Παραδοτέα:

–          Π1.1: Αρχική αναφορά προόδου

–          Π1.2: Ενδιάμεση αναφορά προόδου

–          Π1.4: Τελική αναφορά προόδου

–          Π5.2: Αναφορά

–          Π5.3: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

–          Π6.1: Αποτύπωση προδιαγραφών διαχείρισης νερού

–          Π6.2: Υλικό στην ιστοσελίδα του έργου

–          Π6.3: Βελτιστοποιημένοι αλγόριθμοι  διαχείρισης νερού

–          Π6.6: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

–          Π7.1: Αναφορά

–          Π7.2: Προσχέδιο κειμένου της αίτησης για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

–          Π7.3: Πρωτότυπο/Επίδειξη

–          Π7.4: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

 

 

 

Θέση 2: Απασχόληση πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου.

Διάρκεια απασχόλησης: 1.7.2013-31.12.2013

Συνολικό ποσό: 8799.96 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων – ΕΠΙΤΣ, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Τυπικά Προσόντα:

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Επιθυμητά προσόντα:

Η ύπαρξη εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο.

Αντικείμενο:

Συνδρομή στην προετοιμασία των τεχνικών αναφορών προόδου του έργου για την Ε/Ε 1 “Διαχείριση του έργου και πνευματικής ιδιοκτησίας”, καθώς και παροχή ερευνητικού έργου για τις Ε/Ε 5 “Ευφυής επεξεργασία δεδομένων εντός δικτύου”, Ε/Ε 6 “Επεξεργασία δεδομένων εκτός δικτύου” και Ε/Ε 7 “Πιλοτική πλατφόρμα δοκιμών”.

Παραδοτέα:

Συνδρομή στην προετοιμασία τεχνικής αναφοράς προόδου του έργου για την Ε/Ε 1, καθώς και την ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων ευφυούς επεξεργασίας δεδομένων εντός και εκτός δικτύου για τις Ε/Ε 5 και Ε/Ε 6, αντίστοιχα, με παραδοτέα την αναφορά και τον πηγαίο κώδικα για τους αλγορίθμους που θα αναπτυχθούν και υλοποιηθούν, καθώς και αναφορά για το έργο που θα παρασχεθεί. Το έργο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των εξής Παραδοτέων:

–          Π1.1: Αρχική αναφορά προόδου

–          Π1.2: Ενδιάμεση αναφορά προόδου

–          Π1.4: Τελική αναφορά προόδου

–          Π5.1: Ιστοσελίδα

–          Π5.2: Αναφορά

–          Π5.3: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

–          Π6.1: Αποτύπωση προδιαγραφών διαχείρισης νερού

–          Π6.2: Υλικό στην ιστοσελίδα του έργου

–          Π6.3: Βελτιστοποιημένοι αλγόριθμοι  διαχείρισης νερού

–          Π6.6: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

 

Το ΕΠΙΤΣ υπό την προϋπόθεση επιτυχούς συνεισφοράς στην υλοποίηση των ως άνω αναφερόμενων παραδοτέων θα ανανεώσει τη σύμβαση του επιλεγέντος αναδόχου αντί συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος ποσού 26399.88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για τη χρονική περίοδο από τη λήξη της αρχικής σύμβασης έως 30.06.2015 (λήξη του έργου) με αντικείμενο την εκτέλεση των εξής παραδοτέων:

Παραδοτέα:

Συνεισφορά στα εξής Παραδοτέα:

–          Π1.1: Αρχική αναφορά προόδου

–          Π1.2: Ενδιάμεση αναφορά προόδου

–          Π1.4: Τελική αναφορά προόδου

–          Π5.2: Αναφορά

–          Π5.3: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

–          Π6.1: Αποτύπωση προδιαγραφών διαχείρισης νερού

–          Π6.2: Υλικό στην ιστοσελίδα του έργου

–          Π6.3: Βελτιστοποιημένοι αλγόριθμοι  διαχείρισης νερού

–          Π6.6: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

–          Π7.1: Αναφορά

–          Π7.2: Προσχέδιο κειμένου της αίτησης για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

–          Π7.3: Πρωτότυπο/Επίδειξη

–          Π7.4: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

 

Θέση 3: Απασχόληση πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου.

Διάρκεια απασχόλησης: 1.7.2013-31.12.2013

Συνολικό ποσό: 8799.96 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων – ΕΠΙΤΣ, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Τυπικά Προσόντα:

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Επιθυμητά προσόντα:

Η ύπαρξη εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο.

Αντικείμενο:

Συνδρομή στην προετοιμασία των τεχνικών αναφορών προόδου του έργου για την Ε/Ε 1 “Διαχείριση του έργου και πνευματικής ιδιοκτησίας”, καθώς και παροχή ερευνητικού έργου για τις Ε/Ε 2 “Ασύρματοι πομποδέκτες χαμηλού κόστους”, Ε/Ε 6 “Επεξεργασία δεδομένων εκτός δικτύου” και Ε/Ε 7 “Πιλοτική πλατφόρμα δοκιμών”.

Παραδοτέα:

Συνδρομή στην προετοιμασία τεχνικής αναφοράς προόδου του έργου για την Ε/Ε 1, καθώς και την ανάπτυξη λογισμικού επικοινωνίας για ασύρματους πομποδέκτες για την Ε/Ε 2, με παραδοτέα την αναφορά και τον πηγαίο κώδικα για το λογισμικό που θα αναπτυχθεί, καθώς και αναφορά για το έργο που θα παρασχεθεί.

Το έργο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των εξής Παραδοτέων:

–          Π1.1: Αρχική αναφορά προόδου

–          Π1.2: Ενδιάμεση αναφορά προόδου

–          Π1.3: Τελική αναφορά μηχανισμού διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας του έργου

–          Π1.4: Τελική αναφορά προόδου

–          Π2.1: Πρωτότυπο/Αναφορά

–          Π2.2: Επίδειξη

–          Π2.3: Υποβολή δημοσιεύσεων

 

Το ΕΠΙΤΣ υπό την προϋπόθεση επιτυχούς συνεισφοράς στην υλοποίηση των ως άνω αναφερόμενων παραδοτέων θα ανανεώσει τη σύμβαση του επιλεγέντος αναδόχου αντί συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος ποσού 26399.88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για τη χρονική περίοδο από τη λήξη της αρχικής σύμβασης έως 30.06.2015 (λήξη του έργου) με αντικείμενο την εκτέλεση των εξής παραδοτέων:

 

Παραδοτέα:

Συνεισφορά στα εξής Παραδοτέα:

–          Π1.1: Αρχική αναφορά προόδου

–          Π1.2: Ενδιάμεση αναφορά προόδου

–          Π1.3: Τελική αναφορά μηχανισμού διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας του έργου

–          Π1.4: Τελική αναφορά προόδου

–          Π2.1: Πρωτότυπο/Αναφορά

–          Π2.2: Επίδειξη

–          Π2.3: Υποβολή δημοσιεύσεων

–          Π6.3: Βελτιστοποιημένοι αλγόριθμοι  διαχείρισης νερού

–          Π6.6: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

–          Π7.1: Αναφορά

–          Π7.2: Προσχέδιο κειμένου της αίτησης για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

–          Π7.3: Πρωτότυπο/Επίδειξη

–          Π7.4: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

 

 

Θέση 4: Απασχόληση πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου.

Διάρκεια απασχόλησης: 1.7.2013-31.12.2013

Συνολικό ποσό: 8799.96 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων – ΕΠΙΤΣ, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Τυπικά Προσόντα:

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Επιθυμητά προσόντα:

Η ύπαρξη εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο.

Αντικείμενο:

Συνδρομή στην προετοιμασία των τεχνικών αναφορών προόδου του έργου για την Ε/Ε 1 “Διαχείριση του έργου και πνευματικής ιδιοκτησίας”, καθώς και παροχή ερευνητικού έργου για τις Ε/Ε 3 “Αισθητήρες χαμηλού κόστους”, Ε/Ε 4 “Παροχή ισχύος από χαμηλού κόστους μικρο-ανανεώσιμες πηγές” και Ε/Ε 7 “Πιλοτική πλατφόρμα δοκιμών”.

Παραδοτέα:

Συνδρομή στην προετοιμασία τεχνικής αναφοράς προόδου του έργου για την Ε/Ε 1, καθώς και ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων για ασύρματους αισθητήρες μέτρησης στάθμης νερού σε δεξαμενές για τις Ε/Ε 3 και Ε/Ε 4, με παραδοτέα την αναφορά, τα σχέδια και τα πρωτότυπα κυκλώματα για τα ηλεκτρονικά συστήματα που θα αναπτυχθούν, καθώς και αναφορά για το έργο που θα παρασχεθεί.

Το έργο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των εξής Παραδοτέων:

–          Π1.1: Αρχική αναφορά προόδου

–          Π1.2: Ενδιάμεση αναφορά προόδου

–          Π1.4: Τελική αναφορά προόδου

–          Π3.1: Αναφορά

–          Π3.2: Επίδειξη αισθητήρων

–          Π3.3: Πρωτότυπα αισθητήρων

–          Π3.4: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

–          Π4.1: Αναφορά

–          Π4.2: Πρωτότυπα/Δοκιμές

–          Π4.3: Πρωτότυπα/Επίδειξη

–          Π4.4: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

 

Το ΕΠΙΤΣ υπό την προϋπόθεση επιτυχούς συνεισφοράς στην υλοποίηση των ως άνω αναφερόμενων παραδοτέων θα ανανεώσει τη σύμβαση του επιλεγέντος αναδόχου αντί συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος ποσού 26399.88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για τη χρονική περίοδο από τη λήξη της αρχικής σύμβασης έως 30.06.2015 (λήξη του έργου) με αντικείμενο την εκτέλεση των εξής παραδοτέων:

 

Παραδοτέα:

Συνεισφορά στα εξής Παραδοτέα:

–          Π1.1: Αρχική αναφορά προόδου

–          Π1.2: Ενδιάμεση αναφορά προόδου

–          Π1.4: Τελική αναφορά προόδου

–          Π3.1: Αναφορά

–          Π3.2: Επίδειξη αισθητήρων

–          Π3.3: Πρωτότυπα αισθητήρων

–          Π3.4: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

–          Π4.1: Αναφορά

–          Π4.2: Πρωτότυπα/Δοκιμές

–          Π4.3: Πρωτότυπα/Επίδειξη

–          Π4.4: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

–          Π7.1: Αναφορά

–          Π7.2: Προσχέδιο κειμένου της αίτησης για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

–          Π7.3: Πρωτότυπο/Επίδειξη

–          Π7.4: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

 

 

Θέση 5: Απασχόληση πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου.

Διάρκεια απασχόλησης: 1.7.2013-31.12.2013

Συνολικό ποσό: 8799.96 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων – ΕΠΙΤΣ, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Τυπικά Προσόντα:

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Επιθυμητά προσόντα:

Η ύπαρξη εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο.

Αντικείμενο:

Συνδρομή στην προετοιμασία των τεχνικών αναφορών προόδου του έργου για την Ε/Ε 1 “Διαχείριση του έργου και πνευματικής ιδιοκτησίας”, καθώς και παροχή ερευνητικού έργου για τις Ε/Ε 2 “Ασύρματοι πομποδέκτες χαμηλού κόστους”, Ε/Ε 5 “Ευφυής επεξεργασία δεδομένων εντός δικτύου”, Ε/Ε 6 “Επεξεργασία δεδομένων εκτός δικτύου” και Ε/Ε 7 “Πιλοτική πλατφόρμα δοκιμών”.

Παραδοτέα:

Συνδρομή στην προετοιμασία τεχνικής αναφοράς προόδου του έργου για την Ε/Ε 1, καθώς και την ανάπτυξη των προδιαγραφών διασύνδεσης των ασύρματων πομποδεκτών με τους αισθητήρες, το ηλεκτρονικό σύστημα παροχής ισχύος των κόμβων του δικτύου και τους αλγορίθμους ευφυούς επεξεργασίας δεδομένων εντός και εκτός δικτύου για τις Ε/Ε 2, Ε/Ε 5 και Ε/Ε 6, με παραδοτέα την αναφορά των προδιαγραφών που θα αναπτυχθούν, καθώς και αναφορά για το έργο που θα παρασχεθεί.

Το έργο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των εξής Παραδοτέων:

–          Π1.1: Αρχική αναφορά προόδου

–          Π1.2: Ενδιάμεση αναφορά προόδου

–          Π1.4: Τελική αναφορά προόδου

–          Π2.1: Πρωτότυπο/Αναφορά

–          Π2.2: Επίδειξη

–          Π2.3: Υποβολή δημοσιεύσεων

–          Π5.1: Ιστοσελίδα

–          Π5.2: Αναφορά

–          Π5.3: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

–          Π6.3: Βελτιστοποιημένοι αλγόριθμοι  διαχείρισης νερού

–          Π6.6: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

 

Το ΕΠΙΤΣ υπό την προϋπόθεση επιτυχούς συνεισφοράς στην υλοποίηση των ως άνω αναφερόμενων παραδοτέων θα ανανεώσει τη σύμβαση του επιλεγέντος αναδόχου αντί συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος ποσού 26399.88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για τη χρονική περίοδο από τη λήξη της αρχικής σύμβασης έως 30.06.2015 (λήξη του έργου) με αντικείμενο την εκτέλεση των εξής παραδοτέων:

Παραδοτέα:

Συνεισφορά στα εξής Παραδοτέα:

–          Π1.1: Αρχική αναφορά προόδου

–          Π1.2: Ενδιάμεση αναφορά προόδου

–          Π1.4: Τελική αναφορά προόδου

–          Π2.1: Πρωτότυπο/Αναφορά

–          Π2.2: Επίδειξη

–          Π2.3: Υποβολή δημοσιεύσεων

–          Π5.2: Αναφορά

–          Π5.3: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

–          Π6.3: Βελτιστοποιημένοι αλγόριθμοι  διαχείρισης νερού

–          Π6.6: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

–          Π7.1: Αναφορά

–          Π7.2: Προσχέδιο κειμένου της αίτησης για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

–          Π7.3: Πρωτότυπο/Επίδειξη

–          Π7.4: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

 

 

Θέση 6: Απασχόληση πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου.

Διάρκεια απασχόλησης: 1.7.2013-31.12.2013

Συνολικό ποσό: 8799.96 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων – ΕΠΙΤΣ, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Τυπικά Προσόντα:

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Επιθυμητά προσόντα:

Η ύπαρξη εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο.

Αντικείμενο:

Συνδρομή στην προετοιμασία των τεχνικών αναφορών προόδου του έργου για την Ε/Ε 1 “Διαχείριση του έργου και πνευματικής ιδιοκτησίας”, καθώς και παροχή ερευνητικού έργου για τις Ε/Ε 5 “Ευφυής επεξεργασία δεδομένων εντός δικτύου” και Ε/Ε 7 “Πιλοτική πλατφόρμα δοκιμών”.

Παραδοτέα:

Συνδρομή στην προετοιμασία τεχνικής αναφοράς προόδου του έργου για την Ε/Ε 1, καθώς και την ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων ευφυούς επεξεργασίας δεδομένων εντός δικτύου για την Ε/Ε 5, με παραδοτέα την αναφορά και τον πηγαίο κώδικα για τους αλγορίθμους που θα αναπτυχθούν και υλοποιηθούν, καθώς και αναφορά για το έργο που θα παρασχεθεί.

Το έργο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των εξής Παραδοτέων:

–          Π1.1: Αρχική αναφορά προόδου

–          Π1.2: Ενδιάμεση αναφορά προόδου

–          Π1.4: Τελική αναφορά προόδου

–          Π5.1: Ιστοσελίδα

–          Π5.2: Αναφορά

–          Π5.3: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

 

Το ΕΠΙΤΣ υπό την προϋπόθεση επιτυχούς συνεισφοράς στην υλοποίηση των ως άνω αναφερόμενων παραδοτέων θα ανανεώσει τη σύμβαση του επιλεγέντος αναδόχου αντί συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος ποσού 26399.88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για τη χρονική περίοδο από τη λήξη της αρχικής σύμβασης έως 30.06.2015 (λήξη του έργου) με αντικείμενο την εκτέλεση των εξής παραδοτέων:

 

Παραδοτέα:

Συνεισφορά στα εξής Παραδοτέα:

–          Π1.1: Αρχική αναφορά προόδου

–          Π1.2: Ενδιάμεση αναφορά προόδου

–          Π1.4: Τελική αναφορά προόδου

–          Π5.2: Αναφορά

–          Π5.3: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

–          Π7.1: Αναφορά

–          Π7.2: Προσχέδιο κειμένου της αίτησης για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

–          Π7.3: Πρωτότυπο/Επίδειξη

–          Π7.4: Τελική αναφορά και υποβολές δημοσιεύσεων

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 27/06/2013 στη Γραμματεία του ΕΠΙΤΣ, υπόψη κ. Μαρίας Κουτρούλη στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων – ΕΠΙΤΣ Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη – Κουνουπιδιανά, Τ.Κ. : 73100, Χανιά ‑ Κρήτη

Αναλυτικές πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του ΕΠΙΤΣ στο τηλέφωνο 28210-37260, καθώς και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου Επικ. Καθ. Ε. Κουτρούλη στο τηλέφωνο 28210‑37233.